Susunan Pengurus PJJ
Sektor - 6
Periode 2014-2019


 
      Ketua                :  Jabaten S. Pelawi
                     Sekretaris        : Amelia Earhart br. Purba
                 Bendahara      : Ratna Juita br. Ketaren